Kıdem Tazminatı Hesaplaması Nasıl Olur ? 2023


70 / 100

Kıdem Tazminatı Hesaplamasında İşçinin Hizmet Süresi Nasıl Belirlenir?

Kıdem tazminatı hesaplaması, işçinin çalıştığı süre ve aldığı brüt ücrete göre yapılır. İşçinin hizmet süresi, işe giriş tarihinden çıkış tarihine kadar geçen süredir ve tam yıl olarak hesaplanır. Buna göre, işçinin kıdem tazminatı alabilmesi için en az 1 yıl kesintisiz çalışmış olması gerekmektedir.

Hizmet süresinin hesaplanmasında, işe başlama tarihi dikkate alınarak hesaplanan gün sayısı kullanılır. Örneğin, 1 Ocak 2010 tarihinde işe başlayan bir işçi, 1 Ocak 2023 tarihinde işten ayrıldığında toplamda 13 yıl hizmet süresine sahip olacaktır.

Hesaplamada, işçinin çalışma süresi tam yıl olarak hesaplandıktan sonra, kalan günler de dikkate alınarak tazminat hesaplanır. Tazminatın miktarı ise işçinin son 30 günlük brüt ücreti ile hizmet yılına bağlı olarak belirlenen katsayılar kullanılarak hesaplanır.

Deneme süresinin hizmet süresine etkisi nedir ?

Deneme süresi, işverenin işçiyi işe almadan önce belirlediği bir süreçtir. Bu süreçte işveren, işçinin çalışma performansını gözlemleyerek uygunluğunu değerlendirir. Deneme süresi en fazla 2 aydır ve iş kanunu tarafından belirlenmiştir.

İLGİNİ ÇEKEBİLİR :  Para ile ilgili komik sözler

Deneme süresinde işçi, işverenle çalışma koşullarını deneyimler ve işyerindeki iş sürecine adapte olmaya çalışır. Ancak, bu süreçte işçinin hizmet süresi hesaplanmaz. Yani, işçinin deneme süresi boyunca geçirdiği süre, kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.

Örneğin, bir işçi 1 Ocak 2023 tarihinde işe başlamış ve deneme süresi 1 Şubat 2023 tarihinde sona ermiş olsun. İşçi, deneme süresinden sonra çalışmaya devam ederse, ilk kıdem tazminatı hakkını 1 Şubat 2024 tarihinde elde edecektir. Yani, deneme süresi işçinin hizmet süresini etkilemez.

Kıdem Tazminatı Hesaplaması
Kıdem Tazminatı Hesaplaması

Askerlik süresinin hizmet süresine etkisi nedir ?

Askerlik hizmeti, işçinin çalışma süresine dahil edilir ve kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınır. Yani, askerlik süresi işçinin hizmet süresine etki eder.

Askerlik süresi, işçinin askerlik yapmak üzere işten ayrıldığı tarihler arasındaki süredir. Bu süre, askerlik belgesi ya da terhis belgesinde belirtilen tarihler esas alınarak hesaplanır. Askerlik süresi, işveren tarafından kesintisiz hizmet süresine dahil edilerek kıdem tazminatı hesaplaması yapılır.

Örneğin, bir işçi 1 Ocak 2010 tarihinde işe başladı ve 1 Ocak 2023 tarihinde işten ayrıldı. Ancak, bu süre içinde 15 ay askerlik yaptı. İşçinin kıdem tazminatı hesabında, askerlik süresi de dikkate alınarak hesaplama yapılır. Buna göre, işçinin toplam hizmet süresi, 13 yıl – 15 ay olarak hesaplanır ve kıdem tazminatı miktarı bu süreye göre belirlenir.

İLGİNİ ÇEKEBİLİR :  Serotonin Nedir ?

Raporlu günlerin hizmet süresine etkisi nedir ?

Raporlu günler, bir çalışanın belirli bir süre boyunca işyerinde görev yapamamasına neden olan günlerdir. Bu günler genellikle hastalık, kaza veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle ortaya çıkar.

Raporlu günlerin hizmet süresine etkisi birkaç farklı faktöre bağlıdır. Öncelikle, hangi ülkede veya bölgede olduğunuza bağlı olarak çalışma yasaları ve iş sözleşmesi kuralları değişebilir. Ancak, genel olarak raporlu günlerin hizmet süresine etkisi şu şekilde özetlenebilir:

  • Raporlu günler genellikle çalışanların haklarını ve korunmasını sağlamak amacıyla mevcut iş yasaları tarafından korunmaktadır. Bu nedenle, raporlu günler genellikle hizmet süresine dahil edilir.
  • Ancak, bazı durumlarda raporlu günlerin hizmet süresine dahil edilmemesi de mümkündür. Örneğin, bazı ülkelerde doğum izni gibi belirli durumlarda raporlu günler hizmet süresine dahil edilmez.
  • Ayrıca, iş sözleşmenizde raporlu günlerin hizmet süresine dahil edilip edilmeyeceği de belirtilmiş olabilir. İşvereninizle yapmış olduğunuz anlaşmada bu konuyu netleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, raporlu günlerin hizmet süresine etkisi değişkenlik gösterebilir. Ancak genel olarak, raporlu günlerin hizmet süresine dahil edildiği söylenebilir.