Ödemiş’teki Kamu Yararına Çalışan Dernek Bilgileri 2023


82 / 100

Ödemiş’teki kamu yararına çalışan derneklere ulaşabilmeniz için ilgili derneklerin isimlerini, başkanlarının isimlerini ve telefon numaralarına aşağıdan ulaşabilirsiniz..

ÖDEMİŞ’TEKİ  KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER

Ödemiş’te birçok yararlı dernek ve kurum olmasının yanında kamu yararına çalışan dernekler de bulunmaktadır. Aşağıda listesini vermiş olduğumuz dernekler Ödemiş kamu yararına çalışan dernekler olup listesi aşağıda verilmiştir.

                                                                                                     KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER
Sıra NOUnvanAd-SoyadTel 0(232)
1Türk Hava Kurumu Şube.Bşk.Celal ZEYBEKOĞULLARI5431151
2Kızılay Derneği
Şube Bşk.
Rıfat BOYACIOĞLU5448851
3Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Bşk. Gürcay IŞIK5446801
4Muhtarlar Derneği
Şube Bşk.
Nihat SAVURAN5451413
5Yardım Severler Derneği Şube BşkSaliha VARIŞ5440170
6Verem Savaş Derneği
Şube Bşk
Mehmet ÇİFTÇİ5453344
7Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Şube Bşk.Ömer AKŞAHAN5457071
Ödemiş’teki kamu yararına çalışan dernekler

Kamu yararına çalışan dernekler, toplumun ve belirli grupların çıkarlarını korumak, desteklemek veya geliştirmek için çalışan sivil toplum örgütleridir. Bu dernekler, farklı amaçları olan birçok alanda faaliyet göstermektedirler. Bazıları eğitim ve kültür, bazıları sağlık, bazıları sosyal hizmetler, bazıları ise çevre koruma gibi konularda çalışmaktadır.

İLGİNİ ÇEKEBİLİR :  Ödemiş M Tipi Cezaevi Hakkında Bilgiler 2023
Ödemiş'teki Kamu Yararına Çalışan Dernekler
Ödemiş’teki Kamu Yararına Çalışan Dernekler

Türkiye’de kamuya yarar sağlayan derneklerin sayısı oldukça fazladır. İlgili dernekler, uzun yıllardır topluma yönelik farklı projeleri hayata geçiriyorlar. Ayrıca, daha küçük ölçekli ama yine de önemli işler yapan pek çok dernek de bulunmaktadır.

Bu dernekler, gerek maddi gerekse manevi yardımlarla desteklenebilirler. İnsanların bu derneklere bağış yaparak veya gönüllü olarak çalışarak katkıda bulunmaları mümkündür.

Ödemiş‘teki diğer dernekler ile ilgili yazımız;